Specifications and Regulations

Špecifikácie a predpisy

Nič nie je len čierno-biele. Dokonalý vzduchový filter by fungoval so 100 %-nou účinnosťou voči cieľovým znečisťujúcim látkam, vyžadoval by nulový prísun energie a vydržal by večne. Avšak žiadny takýto filter nebol zatiaľ vyvinutý.

Účinnosť filtra, jeho kapacitu pohlcovať prach a diferenčný tlak je možné merať rôznymi spôsobmi a výkon vzduchového filtra sa časom mení. To, čo sa od vzduchových filtrov očakáva, sa mení spolu s prostredím vo vnútri i mimo budov. Rozličné organizácie vyvinuli mnoho metód testovania vzduchových filtrov s cieľom predvídať výkonnosť filtrov počas skutočného používania a porovnať výkony vzduchových filtrov s odlišnými dizajnmi.

Je dôležité pochopiť zložitosť rozlišovania medzi vzduchovými filtrami. Na výsledky porovnávacej štúdie má vplyv mnoho faktorov, z ktorých niektoré sú zjavné, no iné nie. Väčšina vzduchových filtrov zostáva v systéme celé mesiace či dokonca roky. Ale testovanie týchto filtrov často trvá len niekoľko minút alebo hodín. Počas svojej životnosti je vzduchový filter svedkom desiatok či stoviek environmentálnych zmien teploty, vlhkosti, rýchlosti prúdenia vzduchu a záťaže častíc. Lenže filtre sú často testované v kontrolovanom prostredí. K tomu treba prirátať nedokonalosti testovacích metód a rozličné motivácie ľudí, ktorí tieto metódy vyvíjajú, a hneď je jasné, že človek musí úplne pochopiť proces interpretácie výsledkov akéhokoľvek testu vzduchového filtra, ktorý sa mu dostane do rúk, predtým než tieto výsledky použije ako základ pre vykonanie dôležitých rozhodnutí.

K organizáciam venujúcim sa určovaniu štandardov pre filtre a testovacie metódy, patria:

  • Americká združenie technikov pre vykurovanie, chladenie a klimatizáciu (ASHRAE)
  • Inštitút environmentálnych vied a technológií (IEST)
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO).

Každá z týchto organizácií má svoju špecifickú oblasť záujmu, no ich štandardy a testovacie metódy sa v niektorých prípadoch môžu prekrývať.

Spoločnosť Camfil vyvinula niektoré ďalšie metódy umožňujúce predvídať výkon pri skutočnom používaní, určiť výkon vzduchových filtrov počas prevádzky (in situ) a porovnávať výkon vzduchových filtrov rozdielnych dizajnov.

Čítajte viac:
ATEX Regulations
EN 779
EN 13779
EN 1822
ISO 14644
UL 900
ASHRAE

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter


súhlasím so spracovaním osobných údajov