Air Filter Testing

Testovanie filtrov

Dnešný trh s filtráciou vzduchu zahŕňa produkty, ponúkané v mnohých konfiguráciách, ktoré predstavujú rôzne výhody a nevýhody v porovnaní s inými ponukami vzduchové filtrácie. Existujú aj rôzne typy médií zahŕňajúce rôzne princípy zachytávania častíc, z ktorých každý má svoje vlastné prednosti pri použití vo vetracích a klimatizačných jednotkách.
Ako môže užívateľ filtra odlíšiť tvrdenia výrobcov a urobiť správne rozhodnutie o tom, aké produkty spĺňajú ich potrieb?

Stratégia

Camfil Farr dodržuje pevný záväzok na kontrolu kvality a R&D. Priebežne robíme precízne interné testy a pokusy, ktoré zabezpečujú, že všetky výrobky sú v súlade so špecifikáciou.

Neustále usilujeme o ďalší vývoj existujúcich materiálov a nachádzanie nových médií. Posilňujeme strategické vzťahy s kľúčovými dodávateľmi, aby sme zaistili prémiové materiály šité na mieru našim špecifickým požiadavkám.

On-Site testovanie / Riešenie problémov

 Máme širokú škálu testovacích zariadení pre On-Site merania, vrátane čítača častíc, meračov tlaku, prúdenia vzduchu „metrov kubických“, meračov spotreby energie so zápisom, monitory korózie a zariadenia na analýzu plynov. V kombinácii s odbornými znalosťami našich technikov sme schopní pomôcť Vám pri odstraňovaní problémov a zlepšiť systém vetrania.

Čítajte viac:
Mobile laboratory
Mobile media tester

Skúšobné zariadenia a laboratóriá

Camfil Farr prevádzkuje skúšobné laboratória vzduchových filtrov v mnohých svojich R &D centroch na celom svete, všetky majú za cieľ vyvíjať technológie pre zlepšenie kvality ovzdušia pre ľudí, procesy a životné prostredie.

Čítajte viac:
HEPA / ULPA Testing
Scanning Electron Microscope (SEM)
ASHRAE test duct
Media test rig

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter


súhlasím so spracovaním osobných údajov