Odpadové hospodárstvo

Výskum Vzduchových filtrov je zameraný na odstránenie nečistôt zo vzduchu za účelom zachovania komfortu pre ľudí, zlepšovania zdravia, ochranu spotrebiteľov pred nebezpečnými látkami, a umožnenia alebo zlepšenia výrobných procesov. V praxi, vzduchové filtre zachytávajú znečistenie vo filtračnom médiu. Jeden štandardný vzduchový filter vyčistí kontaminácie z 13 miliónov metrov kubických vzduchu za rok.

Rozsiahly výskum Camfil Farr zahŕňa štúdie na nasledovné témy:

• TOC (Horľavosť)
• Výhrevnosť
• Ťažké kovy
• PAH (karcinogény)
• Baktérie
• Pracovné prostredie pre zamestnancov výmenou filtrov

Mnohé krajiny vydali predpisy pre nakladanie s odpadmi, z ktorých niektoré stanovujú, ako majú byť likvidované vzduchové filtre po ukončení ich používania. Camfil Farr pôsobí prakticky vo všetkých moderných krajinách na svete, a je oboznámený s väčšinou predpisov týkajúcich sa likvidácie filtrov.

Náklady životného cyklu

Náš program analýzy životného cyklu poskytuje najlepšie dostupné, nákladovo-efektívne riešenie. Tieto programy zahŕňajú náklady na likvidáciu. Bežne je náklad na likvidáciu vzduchového filtra menši ako 5% z celkových nákladov životného cyklu.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter


súhlasím so spracovaním osobných údajov