Productivity

Produktivita

Čistý vzduch je neviditeľný produkt. Jeho pozitívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia nemožno vidieť voľným okom. Až v posledných rokoch výskum a štúdie ukázali, že je silná väzba medzi kvalitou vnútorného prostredia a zvýšením produktivity zamestnancov v budovách.

Začalo to "syndrómom chorých budov" v 80-tých rokoch a stalo sa zjavným a meratelným prostredníctvom veľkého množstva štúdií zameraných na produktivitu, ktoré sa konali vo veľkom v úradoch a na školách na konci 90-tych rokov.. Tento výskum ukázal, že vhodný ventilačný systém dokáže zvýšiť produktivitu práce v úrade až o 10% a je tiež schopný znížiť absencie v dôsledku práceneschopnosti.Vďaka čoraz vyššiemu počtu dôkazov o tom, že znečistený vzduch je škodlivý, zabezpečenie vysokej kvality ovzdušia vo vnútornom prostredí už nie je vnímané ako niečo, čo je dobré mať, ale predstavuje niečo absolútne nevyhnutné pre zabezpečenie zdravia, produktivity a ostatných hmatateľných prínosov pre prácu vo vnútri budov.V nedávnej dobe sa znečistenie vzduchu stalo tiež aj vecou verejného zdravia. Poukazuje sa naň ako na faktor spôsobujúci predčasné úmrtia a zvyšujúci riziko respiračných a kardiovaskulárnych chorôb. Bez akéhokoľvek preháňania je možné potvrdiť, že znečistenie ovzdušia stojí za 310 000 predčasnými úmrtiami len v samotnej Európe a predstavuje rastúcu hrozbu v krajinách s rýchlo rastúcimi ekonomikami.

Čítajte viac:¨
London office experiment

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter


súhlasím so spracovaním osobných údajov