Cookie Information

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Stratégiou spoločnosti Camfil je rešpektovať Vaše súkromie v súvislosti s akýmikoľvek informáciami, ku ktorým sme mohli získať prístup počas prevádzkovania našich webových stránok.

Aké informácie zhromažďujeme?

  • Od Vás zhromažďujeme informácie vtedy, keď vyplníte formulár a odošlete ho prostredníctvom našej webovej stránky. Našu stránku však môžete navštíviť i anonymne bez nutnosti registrácie alebo prihlásenia.

Aj, podobne ako väčšina prevádzkovateľov webových stránok, zhromažďuje ten typ neosobných informácií, ktoré webové prehliadače a servery zvyčajne umožňujú, ako napríklad typ prehliadača, uprednostňovaný jazyk, referenčná stránka, IP adresa a dátum a čas každej návštevníckej požiadavky.

Načo využívame Vaše informácie?

Akákoľvek informácia, ktorú od Vás dostaneme, môže byť použitá niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Odpovede na Vaše otázky, či už ide o žiadosti o citácie alebo jednoducho o informácie.

Najprv zvyčajne odpovedajú zamestnanci Camfilu. Ak to Vaša žiadosť alebo otázka vyžaduje, môžeme osloviť niektorého z našich obchodných zástupcov, aby Vás kontaktoval. Naši obchodní zástupcovia sú nezávislými spoločnosťami.

  • Zlepšovanie našej webovej stránky (na základe informácii a spätnej väzby, ktorú od Vás dostávame, sa neustále usilujeme o zlepšenie obsahu našej webovej stránky).
  • Zlepšovanie zákazníckych služieb (Vaše informácie nám pomáhajú účinnejšie reagovať na Vaše požiadavky na zákaznícke služby a podporu).
  • Posielanie pravidelných e-mailov

Na e-mailovú adresu, ktorú poskytnete, Vám môžeme zasielať informácie a aktualizácie týkajúce sa Vašej objednávky, ako aj občasné firemné novinky, aktualizácie, súvisiace informácie o výrobkoch alebo službách atď.

Poznámka: Ak by ste už v budúcnosti viac nechceli dostávať takéto e-maily, hocikedy sa môžete odhlásiť; detailné informácie o odhlasovacích inštrukciách sa nachádzajú v spodnej časti každého e-mailu.

  • Dôvod, prečo spoločnosť Camfil zhromažďuje neosobné informácie, spočíva v snahe lepšie pochopiť, akým spôsobom návštevníci používajú webovú stránku. Z času na čas môžeme neosobné informácie použiť ako celok, napr. pri vytváraní a štúdiu správy o trendoch v používaní našej webovej stránky.

Používame cookies?

Áno.  Podobne ako veľa iných webových stránok, i my používame cookies na získanie určitých typov informácií, keď Váš internetový prehliadač vstúpi na niektoré z našich webových stránok.  Samotné cookies neidentifikujú konkrétneho užívateľa, ale len použitý počítač.

Cookies sú reťazou informácií, ktoré webová stránka ukladá na návštevníkov počítač a ktoré návštevníkov prehliadač poskytuje stránke vždy, keď sa návštevník na danú stránku vráti. Camfil používa cookies na pomoc pri identifikácii a vyhľadávaní návštevníkov, ich používania našej stránky a ich uprednostňovaného internetového prístupu. Návštevníci stránky spoločnosti Camfil, ktorí si neželajú, aby sa cookies ukladali na ich počítače, by si mali svoje prehliadače nastaviť na odmietanie cookies predtým, než vstúpia na našu stránku. Daňou za to je, že určité funkcie našej webovej stránky nemusia správne fungovať bez pomoci cookies.

Zverejňujeme akékoľvek informácie ďalším stranám?

Vaše osobné identifikovateľné informácie nepredávame, neobchodujeme s nimi, ani inak ich neprevádzame na externé osoby. To sa netýka dôveryhodných tretích strán, ktoré nám pomáhajú pri prevádzkovaní našej webovej stránky, podnikaní (ako bolo povedané vyššie) alebo poskytovaní služieb pre Vás, pokiaľ tieto strany súhlasia, že s danými informáciami budú zaobchádzať ako s dôvernými. Vaše informácie môžeme zverejniť tiež vtedy, keď sme presvedčení, že ich zverejnenie je náležité pre dodržanie zákona, uplatnenie našej politiky pre prevádzkovanie webovej stránky, alebo ochranu práv, majetku či bezpečnosti nás samotných alebo iných. Informácie, na základe ktorých nie je možné identifikovať osobu návštevníka, môžu byť poskytované ďalším stranám na marketingové, reklamné alebo iné účely.

Váš súhlas

Používaním našej stránky dávate súhlas s našou ochranou osobných údajov.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s touto ochranou osobných údajov, môžete nás kontaktovať, a to telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom samotnej stránky.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter


súhlasím so spracovaním osobných údajov