Školy a Univerzity

Školy a iné vzdelávacie inštitúcie predstavujú pre dizajnérov a odborníkov na vzduchotechniku špecifické problémy. Väčšine škôl má rozličné vnútorné usporiadanie, s rôznymi požiadavkami pre triedy, telocvične, šatne, jedálne a posluchárne. V univerzitných areáloch sa vo väčšom meradle nachádzajú rôzne typy budov s rôznymi požiadavkami na kvalitu vzduchu.

Mnoho škôl ponúka ako študijný predmet fotografovanie, pričom fotokomory môžu predstavovať problémy so znečistením. Fyzikálne a biologické laboratóriá predstavujú svoje vlastné jedinečné výzvy pre zachovanie správnej kvality vzduchu v celom objekte .

Kvalitu vzduchu určuje teplota, vlhkosť, koncentrácia jemných častíc a plynných znečisťujúcich látok. Nepriaznivé účinky na zdravie z dôsledku nevhodnej kvality vzduchu, zdokumentované v školských zariadeniach, začínajú od podráždenia dýchacích ciest  až po akútne a chronické ochorenie. V prípade, že triedy majú  príjemné prostredie, bez obsahu nadmerných nečistôt, študijné prostredie sa stáva lepším a produktívnejším.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter


súhlasím so spracovaním osobných údajov