Múzeá

Nevhodné podmienky okolitého prostredia môžu spôsobiť nevratné poškodenie citlivých artefaktov. Kritickými parametrami sú teplota, relatívna vlhkosť, osvetlenie, časticové znečistenie (prach), molekulárne (plynné) znečistenie a škodcovia.

Molekulová filtrácia predstavuje efektívny spôsob kontroly škodlivých látok, pre zaistenie bezpečných podmienok vystavovania a uschovávania. K dispozícii sú rôzne riešenia, v závislosti od typu a koncentrácie plynných škodlivín, druhu artefaktu, ktorý má byť chránený a rozloženia ventilačného systému. Molekulová filtrácia sa môže využívať buď pri úprave čerstvého vzduchu alebo v jednotkách na recirkuláciu vzduchu. Riešenia pre zariadenia na úpravu musia odrážať vysoké koncentrácie v externom prostredí a funguje v jednoprechodovej prevádzke. Riešenia pre recirkulačné aplikácie sú určené pre prostredia s nižšou koncentráciou a prevádzku s viacnásobným prechodom.

Podporné služby

Camfil ponúka komplexný rad podporných služieb, aby používatelia dosahovali maximálny úžitok zo zariadenia molekulárnej filtrácie. Predovšetkým je dôležité mať dôveru v kvalitu ovzdušia v uzavretom priestore a dokázať predvídať koniec doby životnosti pred tým, než účinnosť filtra poklesne na neprijateľnú úroveň a nakoniec zlyhá.

Testovanie

Camfil prevádzkuje špeciálne testovacie zariadenia molekulárnej filtrácie, v ktorých môže byť testovaný celý rad výrobkov v rámci širokých rozpätí  teplôt a hodnôt vlhkosti pre simuláciu skutočných prevádzkových podmienok. Testovaný filter môže byť preskúšaný so širokou paletou plynov a pár. Sofistikované zariadenia pre detekciu vo vstupnej a výstupnej časti filtrov umožňujú vyhotoviť realistickú počiatočnú účinnosť a krivky efektivity / životnosti.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter


súhlasím so spracovaním osobných údajov