Letiská

Do letiskových budov sa dostávajú veľké množstvá vonkajšieho vzduchu, ktorý môže byť silne znečistený. Spoločnosť Camfil ponúka celý rad filtračných produktov, aby uspokojila všetky požiadavky letísk. Tieto produkty eliminujú negatívne pôsobenie vonkajších škodlivín a poskytujú čistý vzduch na pohodlné dýchanie pre cestujúcich a pracovníkov letísk a pre pohodlie a zdravie ľudí.

Dopyt po leteckej doprave neustále rastie. Lietadlá sú jedným zo zdrojov znečistenia na letiskách a pozemná doprava potrebná pre podporu leteckej prevádzky je jeho ďalším zdrojom. Kvalita miestneho ovzdušia je zvyčajne zhoršená prevádzkou vozidiel na rolovanie lietadiel, autobusov pre cestujúcich, autobusov pre zamestnancov, automobilov na batožiny, vozidiel upratovacích služieb a automobilov zabezpečujúcich stravovanie. Väčšina týchto vozidiel je poháňaná dieselovými motormi a pracuje v tesnej blízkosti nástupísk. V dôsledku toho, práve oni sú pravdepodobne z veľkej časti zdrojom znečistenia vo vnútri terminálov a v ďalších letiskových budovách.

Camfil ponúka produkty, ktoré vedia splniť všetky  nároky tykajúce sa kontroly časticového a molekulárneho znečistenia letísk. Tieto výrobky spĺňajú tiež odporúčania EN13779. V závislosti od rozsahu problému sú k dispozícii rôzne riešenia. Molekulová filtrácia môže byť použitá buď upravený čerstvý vzduch alebo v systémoch recirkulácie vzduchu. Uprednostňujú sa riešenia pre úpravu vzduchu, pretože hlavné zdroje znečisťujúcich látok pochádzajú zvonka. Tieto sa využívajú skôr v náročnejších podmienkach pri vysokej koncentrácii znečisťujúcich látok a v jednoprechodovej prevádzke. Riešenia pre recirkulačné aplikácie sú určené pre nižšie koncentrácie v prostredí a prevádzku s viacnásobným prechodom. 

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter


súhlasím so spracovaním osobných údajov