Laboratória a Bio-Safety laboratória

Niekoľko nezachytených častíc alebo molekúl plynu môže mať v niektorých procesoch veľmi vážne následky. Len si predstavte, koľko škody môže spôsobiť kontaminovaný vzduch pri výrobe polovodičov, liečiv a pri iných vysoko citlivých procesoch.

Mikroelektronika a farmaceutický priemysel používajú rôzne procesy, ktoré vyžadujú rôzne úrovne čistenia vzduchu, pričom spoločnosť Camfil má také odborné znalosti, ktoré vám pomôžu analyzovať a špecifikovať tieto požiadavky. Máme kompletný rad filtračných riešení, ktoré uspokoja všetky vaše potreby.

Extrémne citlivé výrobné procesy tiež vyžadujú laminárne prúdenie vzduchu, pri ktorom sa vzduch pohybuje v paralelných prúdoch. Tento typ ventilácie vyžaduje patentované high-tech filtre spoločnosti Camfil, ktoré vzduchu umožňujú prechádzať filtrom pri kontrolovanej výstupnej rýchlosti.

Požiadavky na čistotu vzduchu sa výrazne odlišujú v rámci jednotlivých odvetví, akými sú potravinársky a nápojový priemysel, nemocnice, výroba automobilov, múzeá, celulózky alebo papierne, ale majú jedno spoločné: všetci profitujú z filtračných riešení spoločnosti Camfil, ktoré sú pre ne ušité na mieru.

Camfil tiež poskytuje filtračné riešenia pre tak malé prostredia akými sú SMIF (Standard Mechanical Inter-Face) a MUA (Make up Air). Spoločnosť Camfil sa špeciálne zameriava aj sa na molekulárnu kontamináciu vzduchu (AMC).

Spoločnosť Camfil už mnoho rokov rozvíja partnerstvá s poprednými výrobcami sterilných boxov a boxov s laminárnym prúdením. Sme veľmi dobre oboznámení s technickými požiadavkami tohto odvetvia. Tým pravým HEPA produktom pre toto odvetvie je filter MEGALAM.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter


súhlasím so spracovaním osobných údajov